Kodeks etyczny poradni Mojra.pl

  1. Poradnia internetowa umożliwia kontakt z klientami i dostarcza kwalifikowaną pomoc klientom w trudnej sytuacji za pomocą technologii internetowych.
  2. Klient nie będzie poddawany żadnej presji, która dotyczy jego religii, rasy, polityki, ideologii czy orientacji seksualnej
  3. PI to usługa, u której musí byc jasno i wyraźnie zdefiniowane, kto jest jej dostawcą i założycielem, oraz jakie są jej cele i przesłanie li>
  4. Oferta internetowa usług doradczych musí jednoznacznie zawierać zobowiązanie czasowe z informacją, do kiedy klient może oczekiwac odpowiedź.
  5. Odpowiedź albo inna reakcja PI nie jest zobowiązana do stworzenia ekonomicznego lub innego połączenia pomiędzy klientem i PI.
  6. Pracownikowi PI nie wolno używać PI do zaspakajania swoich handlowych, seksualnych, emocjonalnych, religijnych itd. potrzeb albo pragnień.
  7. Wszystkie informacje przekazane klientem są uważane za poufne, jeżeli nie sprzeciwiają się prawu RCZ.
  8. Działalność PI wobec klienta nie jest tylko pracą jednostki to wynik współpracy całego zespołu.

Dokument ten został opracowany przez Czeskie stowarzyszenie pracowników zaufania i zatwierdzony XIII. Zgromadzeniem ČAPLD dnia 28. 5. 2005 w Libercu.

Poradnia Mojra.pl zgadza się z kodeksem i akceptuje go

Już dziś zacznij zmieniać swoje życie na lepsze!    Zarezerwuj wolny termin już teraz